Helena KOSTKOVÁ

Diplomová práce

Důchodová reforma a nová sociální rizika

The pension reform and new social risks
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vývojem sociálního zabezpečení a penzijního systému v České republice, který předcházel důchodové reformě. Třetí, stěžejní kapitola práce je věnovaná samotnému průběhu reformy a změnám, které proběhly v jednotlivých pilířích penzijních systémů. Dále se text zaměřuje na dopady důchodové reformy mimo jiné vlivem nových sociálních rizik.
Abstract:
This thesis deals with the development of the social security and the pension system in the Czech republic which had preceded the pension reform. Third chapter is the crucial devoted to the process of reform and the changes that occured in the individual pillars of the pension systems. The content is also focused on the impacts of the pension reform, among others, by the influence of the new social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2015
Zveřejnit od: 14. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Jan Keller, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOSTKOVÁ, Helena. Důchodová reforma a nová sociální rizika. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce