Bc. Lukáš Nemčík

Master's thesis

Odpadové hospodářství na území města Plzeň

Anotácia:
Diplomová práce se zabývá problematikou odpadového hospodářství na území města Plzeň. Práce se nejprve v teoretické části zaměřuje na konkrétní pojmy, jako je reverzní logistika, odpadové hospodářství, komunální odpady a jejich rozdělení a taktéž se zabývá důležitou legislativou. Následně práce určuje výzkumný problém, otázky a metodiku práce. V aplikační části analyzuje svozovou firmu Čistá Plzeň …viac
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of waste management in the territory of the city of Pilsen. First, in the theoretical part, the thesis focuses on specific concepts such as reverse logistics, waste management, municipal waste and types of waste, and also deals with important legislation. Subsequently, the diploma thesis determines the research problem, questions and methodology of the work. …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2023
  • Vedúci: doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích