Monika KYJONKOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče o pacienty po cévní mozkové příhodě v lázeňském zařízení

Nursing Care of Patients after Stroke in Health Spa Institution
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou ošetřovatelské péče o pacienty po cévní mozkové příhodě poskytované v lázeňském zařízení. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část má dvě kapitoly. První kapitola je věnována problematice cévních mozkových příhod obecně, jejich rozdělení, klinickému obrazu, rizikovým faktorům této nemoci, diagnostickým metodám, možnostem její léčby …více
Abstract:
This thesis deals with the problems of the nursing care of patients after a stroke, in the health spa institution. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part consists of two chapters. The first is dedicated to the problems of a stroke in general, their distribution, the clinical picture, risk factors of the disease, diagnostic methods, and the possibilities of treatment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013
Zveřejnit od: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Renáta Zeleníková, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KYJONKOVÁ, Monika. Ošetřovatelská péče o pacienty po cévní mozkové příhodě v lázeňském zařízení. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta