Bc. Markéta Šenková

Diplomová práce

Corporate social responsibility - new ethics?

Corporate social responsibility - new ethics?
Anotace:
Společenská zodpovědnost firem (CSR) je objevila ve druhé polovině 20. století a postupně se stala nedílnou součástí business diskurzu. Přesto, že by se mohlo zdát, že má své jasné poslání, praxe ukazuje, že konfrontace s onou zodpovědností přináší nejrůznější interpretace. Práce se zaměřuje na hlubší porozumění fenoménu CSR a jeho specifickému vztahu k tzv. moderní business etice. Zajímá se o to, …více
Abstract:
Corporate social responsibility (CSR) appeared in the second half of the 20th century and slowly became an integral part of business discourse. Although being responsible might seem to have its direct assignment, the praxis of confronting responsibility brings multifarious interpretations. The work aims at deeper understanding of CSR phenomena and its specific relation to modern business ethics. Asking …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Benjamin Jeremiah Vail, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií