Tai Le Tan Huynh

Disertační práce

Influencer analysis on social networks

Influencer analysis on social networks
Anotace:
Spolu s růstem sociálních sítí, sociálního marketingu a influencer marketingu se analýza influencerů, obzvlášť analýza mikroinfluencerů na sociálních sítích se stává zajímavým předmětem, který přitahuje mnoho výzkumníků i organizací různých oborů. Ideálním mikroinfluencerem je člověk, který dokáže vytvořit pozitivní obsah,relevantní pro danou organizaci a je schopen získat od svého publika neustálou …více
Abstract:
Along with the growth of social networks, social marketing, and influencer marketing, the analysis of influencers, especially the analysis of micro-influencers on social networks, becomes an interesting topic that attracts many researchers as well as industry organizations. An ideal micro-influencer is a user who is able to create positive content relevance to the business and get high engagement from …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2022
  • Vedoucí: Ivan Zelinka
  • Oponent: Radomil Matoušek, Roman Šenkeřík, Miloš Kudělka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Informatika