Bc. Jana Skřivánková

Diplomová práce

Influencer marketing

Influencer marketing
Anotace:
Cílem diplomové práce je identifikovat faktory, které ovlivňují kredibilitu influencerů na sociální síti Instagram v českém prostředí. Literární rešerše pokrývá témata online marketingu, influencer marketingu a kredibility influencerů. Praktická část se zaměřuje na pojmenování faktorů kredibility a jejich projevy na profilu influencera. Na základě provedených analýz jsou v praktické části navržena …více
Abstract:
The aim of the thesis is to identify factors affecting influencer’s credibility on Instagram in the Czech Republic. The literature review covers online marketing, influencer marketing and influencer’s credibility. The practical part deals with finding and naming factors affecting an influencer’s credibility, and how these factors manifest in an influencer’s profile. Based on performed analysis the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2023
  • Vedoucí: Ing. Renata Čuhlová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Švandová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Podniková ekonomika a management / Podniková ekonomika a management