Bc. Monika Skopalová

Bachelor's thesis

Odstředivá žena, dostředivý muž: femininita a maskulinita v makrobiotice

Centrifugal woman, centripetal man: femininity and masculinity in macrobiotics
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na způsoby, jakými osoby žijící podle makrobiotických zásad vnímají femininitu a maskulinitu, resp. jak o nich píší na internetovém diskuzním fóru. Základem makrobiotické filozofie je víra, že celý svět je tvořen ze vzájemně komplementárních duálních sil, z nichž plynou mimo jiné i odlišnosti v tělesné a duševní konstituci žen a mužů a jež jsou neměnné v čase. Pro lepší …more
Abstract:
The bachelor thesis studies ways of femininity and masculinity perception of those that follow macrobiotic principles, respectively their statements on this matter posted to an internet discussion forum. The basis of macrobiotic philosophy is a belief that the whole world functions due to mutually complementary dual forces which, among other things, determine the physical and psychological differences …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2011
  • Supervisor: doc. Kateřina Lišková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jana Dvořáčková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií