Bc. Petr Hrabica

Master's thesis

Problematika 3D měření v praxi

3D Measurement Issues in the Practice
Anotácia:
Tato práce se zabývá problematikou 3D měření na souřadnicových měřících strojích. V teoretické části jsou popsány základní pravidla měření, tolerance a typy jednotlivých souřadnicových strojů. V praktické části je popsána tvorba měřícího programu, stroj, na kterém je měření provedeno a výsledky tohoto měření.
Abstract:
This thesis deals with the issue of 3D measurements on coordinate measuring machines. The theoretical part describes the basic measurement rules, tolerances and types of individual coordinate machines. The practical part describes the creation of the measuring program, the machine on which the measurement is made and the results of this measurement.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. Ing. Libuše Sýkorová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hrabica, Petr. Problematika 3D měření v praxi. Zlín, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe