Mgr. Simona Luteránová, MPA

Diplomová práce

Rozhodovací proces studentů při výběru vysoké školy

The Decision-making Process when choosing a College
Abstract:
Author of this thesis focuses on the marketing research of the decision-making process when choosing a college. The aim of the research is to identify the factors that are important for high school students making their choice, as well as identification of their information sources about schools. All fundamental points for the right implementation of marketing research with emphasis on educational …více
Abstract:
Autorka sa v diplomovej práci venuje realizácii marketingového výskumu rozhodovacieho procesu pri výbere SŠ. Cieľom výskumu je identifikácia faktorov, ktoré sú pre študentov SŠ pri výbere dôležité a tiež identifikácia informačných zdrojov, ktoré študenti využívajú. V teoretickej časti sú uvedené základné východiská potrebné pre správnu realizáciu marketingového výskumu s dôrazom na marketing vysokých …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Laura Fónadová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa (L'Administration publique)