Martin Jirovský

Bakalářská práce

Porovnání klasických a moderních způsobů nastavení PID reguátorů

Classical and Recent PID Controller Tuning Techniques Comparison
Anotace:
Práce je věnována porovnání klasických a moderních metod nastavování PID regulátorů. V úvodní kapitole jsou vysvětleny základní pojmy nutné pro problematiku regulace Byly vybrány metody publikované v posledních letech a následně porovnány s klasickými metodami publikovanými ve 20. století. Toto porovnání je provedeno na různorodých soustavách.
Abstract:
The thesis is dedicated to the comparison of classic and recent methods of PID controller tuning. In the first part, basic concepts needed for regulation problematics are explained. Methods published in the last couple of years were chosen and then compared to classic methods published in the 20th century. The comparison is made on various systems.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Doležel, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jirovský, Martin. Porovnání klasických a moderních způsobů nastavení PID reguátorů. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Řízení procesů