Bc. Mária Jančeková

Bakalářská práce

Riziko vstupu nového konkurenta na trh železniční dopravy a jeho význam z pohledu strategie stávajícího poskytovatele

New entrants risk in railway industry and its impact on the strategy of current traffic provider
Abstract:
Rail transport is a historically significant mode of transport that has not lost its importance today. Despite the fact that its main advantage is the economies of scale, its costs remain high and many railroads generate losses. In the Czech Republic and the Slovak Republic, the main provider of rail transport is state-owned enterprises which produce a long-term losses. Gradually, however, private …více
Abstract:
Železničná doprava je historicky významný druh dopravy, ktorý ani v súčasnosti nestratil na dôležitosti. Aj napriek tomu, že jej zásadnou výhodou sú úspory z rosahu, jej náklady ostávajú vysoké a mnohé železničné generujú straty. V Českej a Slovenskej republike sú hlavným poskytovateľom železničnej dopravy štátne podniky, ktoré vykazujú stratu dlhodobo. Postupne však do tohto sektoru prenikli súkromné …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Eva Švandová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Mikuš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management