Mgr. Tereza Habartová

Diplomová práce

Tradiční formy zemědělské malovýroby jako námět výchovně vzdělávacího programu – příklad prezentace tematické oblasti tradiční lidové kultury

The traditional forms of agriculture small-scale production as the theme of the educational program - an example of the presentation of the thematic field of the traditional folk culture
Anotace:
Námět předkládané diplomové práce vychází z tematické oblasti tradiční lidové kultury, kde našel své ukotvení v tématu rukodělných forem zemědělských prací, z nichž práce vybírá několik kategorií rolnické malovýroby, které dále zpracovává. Práce se snaží ukázat námět jako cestu k novým možnostem prezentace specifických oblastí tradiční lidové kultury, zároveň jako cestu k rozvoji, výchově a vzdělávání …více
Abstract:
The theme of this thesis is based on the thematic areas of traditional folk culture, where found its anchoring in the topic handicraft forms of agricultural work. The thesis chooses of this area selects several categories of small-scale production, which further processes. This thesis attempts to show our theme as a way to as a way to new possibilities of presentation of specific areas of traditional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Špaček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta