Theses 

Zavádzanie novej značky na trh, alebo ako sa buduje značka po vyše 120 rokoch nanovo – Mikuláš Sisák

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mikuláš Sisák

Bachelor's thesis

Zavádzanie novej značky na trh, alebo ako sa buduje značka po vyše 120 rokoch nanovo

Zavedení nové značky na trh, nebo jak se buduje značka po více než 120 letech nanovo

Abstract: Tématem této práce je budování značky v návaznosti na bohatou historii firmy. Cílem je navržení takových marketingových aktivit, které povedou k posílení dané značky. Práce je zaměřena na oblast marketingu služeb a analyzovanou firmou je Hotel Lomnica. Jedná se o nejstarší hotel v regionu Vysokých Tater, s více než 120 letou historií. V práci je hotel analyzován pomocí několika marketingových nástrojů, jako například: marketingový mix, SWOT analýza nebo komunikační mix. Popis marketingové komunikační strategie je předmětem návrhové části práce. Stejně tak i CSR oblast představuje aktivity, které Hotel Lomnica v současnosti využívá a plánuje s těmito aktivitami pokračovat i do budoucna.

Abstract: The theme of this bachelor thesis is building a brand in line with the rich history of the company. The goal is to design marketing activities that will lead to brand strength. The work is focused on the area of service marketing and the analyzed company is Hotel Lomnica. It is the oldest hotel in the High Tatras region, with over 120 years old history. In the work, the hotel is analyzed by using several marketing tools, such as: marketing mix, SWOT analysis or communication mix. The description of the marketing communication strategy is the subject of the propose part of the bachelor thesis. CSR area represents activities that Hotel Lomnica uses and plans to continue with these activities for the future.

Abstract: Témou tejto bakalárskej práce je budovania značky v nadväznosti na bohatú históriu firmy. Cieľom je navrhnutie takých marketingových aktivít, ktoré povedú k posilneniu danej značky. Práca je zameraná na oblasť marketingu služieb a analyzovanou firmou je Hotel Lomnica. Jedná sa o najstarší hotel v regióne Vysokých Tatier, s viac ako 120 ročnou históriou. V práci je hotel analyzovaný pomocou niekoľkých marketingových nástrojov, ako napríklad: marketingový mix, SWOT analýza alebo komunikačný mix. Opis marketingovej komunikačnej stratégie je predmetom návrhovej časti bakalárskej práce. Rovnako tak aj CSR oblasť predstavuje aktivity, ktoré Hotel Lomnica v súčasnosti využíva a plánuje s týmito aktivitami pokračovať aj do budúcna.

Keywords: marketing, marketingová komunikace, značka, budování značky, branding, SWOT analýza, marketingový mix, CSR, marketing služeb, hotelnictví

Keywords: marketing, marketing communication, brand, branding, SWOT analysis, marketing mix, CSR, marketing services, hotels, marketing communication strategy

Keywords: marketing, marketingová komunikácia, značka, budovanie značky, branding, SWOT analýza, marketingový mix, CSR, marketing služieb, hotelierstvo

Language used: Slovak

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 1. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Helena Cetlová
  • Reader: Jana Přikrylová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
https://is.savs.cz/zp/6875 Reference to the local database file of the institution
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: ŠKODA AUTO a.s., ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.


Go to top | Current date and time: 19/4/2019 02:44, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz