Kamila Bušová

Bakalářská práce

Mezigenerační vztahy v dnešní rodině - vztah vnoučat k prarodičům

Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku mezigeneračních vztahů v současné rodině, konkrétněji na vztahy vnoučat k prarodičům. Cílem práce je popsat tyto mezigenerační vztahy v rodině, dále také zjistit vztahy pozdně adolescentních vnoučat ke svým prarodičům. Teoretická část práce se zabývá současnou rodinou, funkcemi rodiny a typy rodin. Dále je práce orientována na historii rodiny. Následující …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on intergenerational relationships in postmodern family, more specifically on the relations of grandchildren to their grandparents. The aim of the bachelor thesis is to describe these intergenerational relationships in family and to find out what relationships have the late adolescent grandchildren with their grandparents. The theoretical part deals with current family, family …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jana Křišťálová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bušová, Kamila. Mezigenerační vztahy v dnešní rodině - vztah vnoučat k prarodičům. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická