Bc. Hana Mrzenová

Diplomová práce

HR management a public relations - Vliv interní komunikace na motivaci zaměstnanců

HR management and Public Relations - Ingluence of internal communication on employee's motivation
Anotace:
V současné době jsou schopny dlouhodobě úspěšně podnikat pouze firmy, které dokáží být lepší, produktivnější a kreativnější než ostatní v daném oboru. Je mnoho cest, kterými se kvalitní společnost může ubírat. Není to ale možné, pokud zapomene na nejdůležitější oblast. Lidské zdroje a komunikaci s nimi. Nejvýznamnější hybnou silou každé firmy jsou dnes především její spokojení zaměstnanci.Ve své práci …více
Abstract:
In today´s modern world only companies that can be more productive, creative and better than others in the field can take long-term success. There are many ways which a company can choose to reach it´s goals. None of them can not forget the most important areas as human resources and communication with them. The most important driving force of every company is satisfied staff. In application part of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: Ing. Miroslav Brábník, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní