Bc. Vladimír Kopal

Diplomová práce

Analýza aktuálních způsobů komunikace a návrh modelu komunikace v budoucnosti

Analysis of Current Modes of Communication and Suggestion of a Communication Model in the Future
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje provedení analýzy marketingové komunikace vybrané firmy působící na trhu B2B a návrhem nového modelu marketingové komunikace. Marketingová komunikace firmy je analyzována na úrovni jednotlivých částí komunikačního mixu. Pro každou z těchto částí jsou formulována doporučení, z nichž vychází nový model komunikace v budoucnosti. V závěru jsou formulována doporučení, která …více
Abstract:
This diploma thesis concerns with the analysis of marketing communication of a selected company in the B2B market and focuses on design of a new model of marketing communication. Marketing communication is analyzed at the level of the individual parts of the communication mix. For each of these parts are formed suggestions that are reflected in the new communication model. Recommendations are formulated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: Ing. Pavel Klička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní