Eliza Nageb Toma Rassam

Bakalářská práce

Security of Wi-Fi Networks

Security of Wi-Fi Networks
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the investigation of security aspects in wireless communication, specifically Wi-Fi networks. The problem at hand pertains to the vulnerabilities and threats associated with public Wi-Fi networks and the evaluation of security measures in selected Wi-Fi equipment. The research method and design encompassed a comprehensive literature review, data collection from various …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na zkoumání bezpečnostních aspektů bezdrátové komunikace, konkrétně Wi-Fi sítí. Problematika se týká zranitelností a hrozeb spojených s veřejnými Wi-Fi sítěmi a vyhodnocením bezpečnostních opatření ve vybraných Wi-Fi zařízeních. Výzkumná metoda a její návrh zahrnují komplexní přehled literatury, sběr dat z různých lokalit a penetrační testování na jednotlivých bezpečnostních …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Rassam, Eliza Nageb Toma. Security of Wi-Fi Networks. Zlín, 2023. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Software Engineering / Software Engineering