Bc. Marie Vyžrálková

Master's thesis

Comparison of Selected Features of Traditional and Modern Fairy Tales

Comparison of Selected Features of Traditional and Modern Fairy Tales
Anotácia:
Diplomová práce "Srovnání vybraných rysů tradiční a moderní pohádky" pojednává o roli postav, kouzla, zla a humoru na základě analýzy těchto prvků u vybraných děl známých sběratelů tradičních pohádek a anglických a amerických autorů 20. století. Práce analyzuje Rootabaga Stories Carla Sandburga, The Bloody Chamber and Other Stories Angely Carterové, Paper Bag Princess Roberta Munsche and Revolting …viac
Abstract:
Diploma thesis "Comparison of Selected Features of Traditional and Modern Fairy Tale" deals with the role of characters, magic, evil and humour on the basis of an analysis of these features on selected pieces of work by famous traditional fairy tale collectors and English and American 20th century writers. The thesis analyses Carl Sandburg’s Rootabaga Stories, Angela Carter’s The Bloody Chamber and …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedúci: PhDr. Irena Přibylová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavla Buchtová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature