Anna Graclová

Bakalářská práce

Práce učitelky mateřské školy s tradiční pohádkou

Preschool Teacher's Work with Classic Fairy Tale
Anotace:
Bakalářská práce je teoreticko-aplikačního charakteru. Zabývá se prací učitelky mateřské školy s tradiční pohádkou. V teoretické části vymezuje teoretická východiska zaměřená na analýzu pohádky a na konkrétních pohádkových motivech definuje jejich výchovně-vzdělávací funkce. V praktické části je následně předložen návrh programu s využitím tradiční pohádky v mateřské škole. Zachycen je také průběh …více
Abstract:
This thesis has theoretical-application character and deals with preschool teacher's work with classic fairytale. The theoretical part defines theoretical concepts related to fairytales and their educational functions. The practical part is focused on the preparation and the realization of the preschool program using classic fairytales. Based on the realization is executed the evaluation of the program …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Graclová, Anna. Práce učitelky mateřské školy s tradiční pohádkou. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe