Bc. Šárka Benešová

Diplomová práce

Zákaz lovu velryb ve světle rozsudku Mezinárodního soudního dvora (Australia v. Japan: New Zealand Intervening)

Prohibition of Whaling in the Light of the International Court of Justice Judgement (Australia v. Japan: New Zealand Intervening)
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou velrybářství a zákazu lovu velryb ve světle rozsudku MSD ve věci Australia v. Japan: New Zealand intervening. První dvě části práce se věnují historii velrybářského průmyslu, Mezinárodní velrybářské komisi a Mezinárodní úmluvě o regulaci velrybářství. Třetí část se zaměřuje především na samotný rozsudek MSD a obsahuje analýzu vybraných otázek, týkajících se interpretace …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the phenomenom of whaling and the moratorium on commercial whaling in the light of the ICJ judgment in the case Australia v. Japan: New Zealand intervening. Theoretical part of the work deals with the history of the whaling industry, the International Whaling Commission and the International Convention on the Regulation of Whaling. Practical part of the thesis is focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Uhlířová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Nový, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta