Bc. Barbora Míšková

Diplomová práce

Firemní kultura a interní komunikace

Corporate culture and internal communication
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou firemní kultury a interní komunikace. V jaké míře jsou pro společnost zásadní a jakými nástroji je možné dosahovat jejich cílů a strategií. V teoretické části se autor zabývá prvky, nástroji, podstatou a strukturou firemní kultury. Dále rozebírá téma interní komunikace, kde se zaměřuje především na formy a prostředky interní komunikace, její nástroje a bariéry …více
Abstract:
Abstract This masters’ thesis focuses on issues regarding corporate culture and internal communication. Specifically, to what extent they are essential for society and what tools can be used to achieve its strategic goals. In the theoretical part, author deals with elements, tools, essence and structure of corporate culture. Topic of internal communication is also discussed ,where the main focus is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.
  • Oponent: PhDr. Adolf Vodrážka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní