Bc. Iveta Tomašková

Diplomová práce

Prostorové a funkční dopady stárnutí městské populace

Spatial and functional impacts of urban population ageing
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou demografického stárnutí s důrazem na možné dopady tohoto procesu v městském prostředí. Práce má svoji rešerší část, která se věnuje studiu literatury související s tímto tématem a to v českých i zahraničních podmínkách. Současně je přiblížen proces stárnutí i v rurálním prostředí a představen koncept tzv. age-friendly cities. Část analyticko-empirická blíže …více
Abstract:
This thesis deals with the issues of demographic ageing with emphasis on possible impacts of this process in the urban environment. Thesis has its research part concentrated on the literature related to this thema in czech and foreign conditions. At the same time, the process of ageing in rural environment is described and the concept of so-called age-friendly cities is presented. The analytic-empiric …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta