Bc. Ladislav Hanuš

Bakalářská práce

Návrh a implementace responsivního designu webových stránek

Draft and implementation of responsive website design
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje návrhu a implementaci responsivního designu webových stránek pro Letecký modelářský klub Bechyně. V teoretické části práce je popsána problematika re-sponsivního designu. Praktická část se zabývá vývojem šablony pro redakční systém Word-Press a návrhem a implementací responsivního designu wordpressové šablony. Popsáno je zde i testování responsivity a funkčnosti vytvořené …více
Abstract:
The bachelor's work is focused to draft and implementation of responsive website design for Aerial model club Bechyně. The theoretical part describes problems of responsive design. The practical part deals with the development of template for WordPress CMS and also describes draft and implementation of responsive design wordpress template. Practical part also includes testing the responsiveness and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2016
  • Vedoucí: Ing. Jan Hřídel

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hanuš, Ladislav. Návrh a implementace responsivního designu webových stránek. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie