Nela MACHAČOVÁ

Bakalářská práce

Výtvarná výchova v mateřské škole a její opomíjené techniky.

Art education and its neglected techniques in preschool education.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá výtvarnou výchovou a technikami, které jsou v mateřských školách opomíjené. Cílem bakalářské práce je ukázat takové techniky, u kterých děti mohou experimentovat a tvořit tak, aby to nebyla zábava pouze pro ně, ale i pro pedagogy. Protože to, jak se cítí pedagog při své práci, je odrazem úspěšnosti ve vzdělávání. Teoretická část se zaměřuje na vývoj dítěte, vývoj výtvarného …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on art education and techniques which are often neglected in preschool education. The purpose of the thesis is to introduce techniques children can experiment and create with in a way that would be entertaining both for them and the teacher. Because the state of the teachers mind during work with children reflects the success of education. The aim of the theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Bc. Lenka Minaříková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MACHAČOVÁ, Nela. Výtvarná výchova v mateřské škole a její opomíjené techniky.. Ústí nad Labem, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta