Kristýna Nováková

Bakalářská práce

Občanská společnost v malém městě

Civil society in a small Town
Anotace:
Cílem bakalářské práce je popsat proměny a současný stav občanské společnosti ve zvoleném malém městě. Práce má zejména poskytnout odpověď na otázky, zda v tomto městě existuje aktivně fungující občanská společnost, jací aktéři ji tvoří, jaké funkce občanská společnost plní a jak se na ni podílí mladá generace. Práce se zabývá vazbami občanské společnosti na kulturním životě města. Zvláštní pozornost …více
Abstract:
The target is to describe changes of present civil society in a place of residence. The thesis is going to provide an answer to questions of existence of active civil society, the major actors of its creation, exploring the function of civil society and the participation of young citizens. The thesis deals with the ties of civil society on the cultural life of the city. Special focus is on civil society …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB8683

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
 • Vedoucí: PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
 • Oponent: Mgr. Josef Bernard, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie obecná a empirická

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses mkubu9 mkubu9/5
9. 6. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.