Bc. Diana Pôbišová

Master's thesis

Marketingová komunikácia firmy Airbnb

Airbnb marketing communication
Abstract:
This Master’s Dissertation "Airbnb Marketing Communication" focuses on the current topic of the shared economy, namely Airbnb, which offers accommodation services worldwide and its marketing activities. Airbnb is a worldwide platform founded in 2008 in San Francisco. This company currently operates in 191 countries around the world. The purpose of this dissertation is to analyze Airbnb, marketing environment …more
Abstract:
Diplomová práca „Marketingová komunikácia Airbnb“ je zameraná na aktuálnu tému zdieľanej ekonomiky a to konkrétne na firmu Airbnb, ktorá ponúka ubytovacie služby po celom svete, a na jej marketingové aktivity. Airbnb je celosvetová platforma založená v roku 2008 v San Franciscu. V súčasnej dobe pôsobí v 191 krajinách sveta. Cieľom diplomovej práce je analýza firmy Airbnb, jej marketingového prostredia …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2019
  • Supervisor: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze