Kateřina ŠINDELÁŘOVÁ

Diplomová práce

Volební právo v Československé republice

Suffrage in the first Czechoslovak Republic
Anotace:
Diplomová práce, která pojednává o volebním právu v první Československé republice. Začíná vývojem volebním i státoprávním až do vzniku Československa. Pak podrobně rozebírá druhy voleb a správní uspořádání. Zaměřuje se také na volební soudy a na konci rozebírá volební právo žen.
Abstract:
This master thesis is about the suffrage in the first Czechoslovak Republic. It begins with historical evolution of suffrage and statutory until the begin of Czechoslovakia. It detaily explains types of elections and administrative. It deals with suffrage court and at the end it is about women's suffrage.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Antonín Lojek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠINDELÁŘOVÁ, Kateřina. Volební právo v Československé republice. Plzeň, 2020. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/