Jana Zbožínková

Bachelor's thesis

Zařízení hospicového typu a jejich nezastupitelné místo ve společnosti

Hospice establishments and their irreplaceable role in society
Anotácia:
Cílem bakalářské práce bylo zjistit názory seniorů na význam hospicových zařízení a způsob, jak jsou tyto zařízení vnímány osobami v postproduktivním věku. V teoretické části byly popisovány postoje k umírání a smrti, smysl smrti, specifické potřeby v období umírání, vymezení paliativní péče a eutanázie, hospicové hnutí a principy hospicové péče. V praktické části bakalářské práce se zaměřujeme na …viac
Abstract:
The aim of the thesis was to find out opinions of elderly people on the importace of hospice establishments and the way these establishments are perceived by people in postproductive age. The theoretical part describes the attitudes to dying and death, sense of death, specific needs in the time of dying, definition of the palliative care and euthanasia, hospice movement and hospice care principles …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 27. 5. 2010
 • Vedúci: Marie Chrásková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 14. 4. 2010 dostupné: světu

Univerzita Palackého

Pedagogická fakulta

Bachelor programme / odbor:
Speciální pedagogika / Speciálně pedagogická andragogika

Práce na příbuzné téma

 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses mlqnb2 mlqnb2/2
22. 4. 2010
Složky
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.