Mgr. Pavlína Héčová

Master's thesis

Alternativní předškolní vzdělávání " Lesní školka"

Alternative pre-primary education " Forest day care"
Abstract:
Práce je zaměřena na alternativní předškolní vzdělávání „ Lesní mateřskou školu“ Popisuje alternativní vzdělávání a věnuje se základním typům alternativních škol, které lesní mateřská škola využívá při své činnosti. Zaměřuje se na environmentální výchovu a prezentuje činnost lesní mateřské školy a její možnosti u nás. V práci je také zpracován projekt „Strašidla a strašidýlka.“ Jedná se o týdenní projekt …more
Abstract:
The work focuses on alternative pre-school education "Forest nursery school." Describes the alternative education approach and basic types of alternative schools the forest nursery uses in its activities. Focuses on environmental education and presents activities of the forest nursery school and its options in our environment. The work also contains a project named "Bogeyman and little bogies." This …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2012
  • Supervisor: Mgr. Radim Slaný

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta