Mgr. Pavlína Héčová

Master's thesis

Alternativní předškolní vzdělávání " Lesní školka"

Alternative pre-primary education " Forest day care"
Anotácia:
Práce je zaměřena na alternativní předškolní vzdělávání „ Lesní mateřskou školu“ Popisuje alternativní vzdělávání a věnuje se základním typům alternativních škol, které lesní mateřská škola využívá při své činnosti. Zaměřuje se na environmentální výchovu a prezentuje činnost lesní mateřské školy a její možnosti u nás. V práci je také zpracován projekt „Strašidla a strašidýlka.“ Jedná se o týdenní projekt …viac
Abstract:
The work focuses on alternative pre-school education "Forest nursery school." Describes the alternative education approach and basic types of alternative schools the forest nursery uses in its activities. Focuses on environmental education and presents activities of the forest nursery school and its options in our environment. The work also contains a project named "Bogeyman and little bogies." This …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedúci: Mgr. Radim Slaný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training