Bc. Marek Mozola

Bakalářská práce

Využívání public relations v marketingové komunikaci firmy

Using of public relations in the marketing communication firm
Anotace:
Cílem práce "Využívání public relations v marketingové komunikaci firmy" je definovat využití tohoto nástroje v marketingové komunikaci skutečné společnosti, kterou je EKO-KOM, a.s. V práci jsou popsány jednotlivé nástroje, které společnost využívá, jejich účel a případně zkušenosti, které z jejich užívání plynou. Na jejich základě budou definovány výhody a nevýhody jednotlivých nástrojů komunikačního …více
Abstract:
The aim of the work "Using of public relations in the marketing communication of firm" is to define the use of this tool in marketing communication of real company, EKO-KOM, Inc. The work describes a various tools used by the company, their purposes and, where relevant experiences arise from their use. On their basis will be defined advantages and disadvantages of the various instruments of communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Pavel Klička
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní