Bc. Jiří Wagner

Diplomová práce

Rozhodovací proces a preference středoškoláků při výběru dalšího vzdělávání

Decision making and preferences of school choice in a further education
Anotace:
Tématem této práce je problematika rozhodovacího procesu a preferencí při výběru dalšího vzdělávání a života. V době, kdy veškeré instituce musí bojovat o své zákazníky - studenty, musí jim vycházet vstříc a co nejvíce poznávat jejich skutečné potřeby, se zvyšují požadavky i na veřejné instituce, aby v těchto bojích přešli k aktivnímu vyhledávání „zákazníků“. Univerzity a vysoké školy musí „bojovat …více
Abstract:
The thema of this work is the decision-making and preferences in the selection of continuing education and life. At a time when all institutions must fight for their clients, they must have to meet and learn as much as possible to their real needs are increasing demands on public institutions in those battles have switched to the active search "customers." Universities and colleges must "fight" for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: Ing. Lukáš Trčka
  • Oponent: doc. Ing. Josef Dobřický, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting