Ing. Mgr. Peter Števkov

Bachelor's thesis

Stretávanie sa Ruska a USA vo vojensko-bezpečnostnej oblasti v strednej Ázii: Prípad Uzbekistanu a Kirgizska

The clash of Russia and USA in military-security sphere in Central Asia: Cases of Uzbekistan and Kyrgyzstan
Abstract:
After the dissolution of USSR, Russia still remains a dominant power in Central Asia. With the start of the military operation Enduring freedom in Afghanistan however, there is a strong increase of US military presence in the region. In course of this development, USA intensively interferes with the regional power politics, which necessarily results in encountering the Russian influence, mainly in …more
Abstract:
Rusko aj po rozpade ZSSR zostáva hlavným mocenským aktérom v strednej Ázii. Po začatí vojenskej operácie Trvalá sloboda v Afganistane však dochádza k výraznému nárastu americkej vojenskej prítomnosti v regióne. USA tak intenzívne zasahujú do regionálnej mocenskej politiky, dôsledkom čoho je nevyhnutné stretávanie sa s vplyvom Ruska, najmä vo vojensko-bezpečnostnej oblasti. Práca analyzuje toto stretávanie …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 12. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 1. 2012
  • Supervisor: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Martin Chovančík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Political Science / International Relations

Theses on a related topic