Bc. Simona Mrázková

Bakalářská práce

Volby do Evropského parlamentu (2004 - 2009): Komparativní analýza mediální reprezentace

European Parliament Election (2004 - 2009): Comparative Analysis of Media Representation
Anotace:
Práce analyzuje mediální reprezentaci voleb do Evropského parlamentu v letech 2004 a 2009 v horké fázi volebních kampaní v denících MF Dnes a Právo v porovnání s volbami do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky v letech 2006 a 2010. Za pomoci metody obsahové analýzy jsme se pokusili popsat základní rozdíly mezi způsobem mediálního pokrytí voleb do Evropského parlamentu a poslanecké sněmovny …více
Abstract:
The thesis analyzes media representation of elections into European Parliament in the years of 2004 and 2009 in peak time of election campaigns in dailies MF Dnes and Právo in comparison with elections into Chamber of Deputies of Parliament of the Czech Republic in the years 2006 and 2010. We tried to describe basic differences between the way of media election coverage into European Parliament and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Sedláček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií