Mgr. Renáta Sedláková, Ph.D.

Disertační práce

Obraz Romů v televizním zpravodajství - příklad mediální konstrukce reality

Images of Roma People in the TV News - Case of Media Construction of Reality
Anotace:
Obraz Romů v televizním zpravodajství – případ mediální konstrukce reality Výzkum analyzuje hlavní zpravodajské relace České televize - Události a komerční stanice Nova - Televizní noviny odvysílané v kalendářním roce 2000. Vychází z teorie mediální konstrukce reality, kulturálního pojetí reprezentace a navazuje na šetření zaměřená na prezentaci etnických menšin a Romů v evropských i českých médiích …více
Abstract:
Images of Roma People in TV News – Case of Media Construction of Reality The reserach analyses main nation-wide television news services Události of the television of public service Czech televizion and Televizní noviny of commercial channel Nova, issued in the year 2000. It is based on the theory of media construction of reality, on understanding of representation of cultural studies and connects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2007
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií