Bc. Hronová Hronová

Master's thesis

Logaritmicko - lineární modely

Logarithmic - linear models
Abstract:
V této diplomové práci se věnujeme log-lineárním modelům. Uvádíme možnosti jejich vzniku, kontingenční tabulky, kritéria pro výběr vhodného modelu, interpretaci parametrů a v poslední kapitole zpracováváme reálný soubor dat. Vše je doplněno o názorné výpočty v systému R.
Abstract:
In this thesis we study log-linear models. We describe methods of their formation, contingency tables, criteria for selecting the appropriate model, parameter interpretation and in the last chapter we analyze the real data set. All this is complemented by illustrative calculations in the R system.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2022
  • Supervisor: RNDr. Marie Budíková, Dr.
  • Reader: RNDr. Radim Navrátil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Applied Mathematics / Finance and insurance mathematics