Bc. Hronová Hronová

Master's thesis

Logaritmicko - lineární modely

Logarithmic - linear models
Anotácia:
V této diplomové práci se věnujeme log-lineárním modelům. Uvádíme možnosti jejich vzniku, kontingenční tabulky, kritéria pro výběr vhodného modelu, interpretaci parametrů a v poslední kapitole zpracováváme reálný soubor dat. Vše je doplněno o názorné výpočty v systému R.
Abstract:
In this thesis we study log-linear models. We describe methods of their formation, contingency tables, criteria for selecting the appropriate model, parameter interpretation and in the last chapter we analyze the real data set. All this is complemented by illustrative calculations in the R system.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2022
  • Vedúci: RNDr. Marie Budíková, Dr.
  • Oponent: RNDr. Radim Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Applied Mathematics / Finance and insurance mathematics