Mária Šuľáková

Bakalářská práce

Banka ako podnikateľský subjekt

Bank as a corporate subject
Abstract:
The aim of this work is to bring the issue of commercial banks as a corporate subjects, define their specific symbols in corpare with other corporate subjects. The first chapter focuses the position commercial bank in banking system, her characteristics by law. In next part is decribe functions of banks, different banks operations, types, objectives commercial banks and the end risks connected with …více
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce je priblížiť problematiku komerčných bánk ako špecifických podnikateľských subjektov, vymedziť ich špecifické znaky v porovnaní s inými podnikateľskými subjektmi. Prvá kapitola je zameraná na postavenie komerčnej banky v bankovom systéme, jej charakteristiku podľa zákona. V ďalšej časti sú opísané funkcie bánk, jednotlivé bankové operácie, členenie, ciele komerčných bánk …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Dušan Križan
  • Oponent: Ing. Ľubomír Mojžíšek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře