Bc. Petr Kantek

Bakalářská práce

Pathological Image Analysis Using Attention Based Deep Learning Methods

Pathological Image Analysis Using Attention Based Deep Learning Methods
Anotace:
Metody hlubokého učení založené na attention byly v posledních letech v centru pozornosti. Ale teprve nedávno byla v computer vision použita čistá attention. Výsledné úsilí vykrystalizovalo do typu neuronové sítě zvané Vision Transformer (ViT). V této práci představíme ViT, abychom využili jeho jedinečných charakteristik v klasifikaci rakoviny na patologických obrázcích (WSI). Porovnáme více konfigurací …více
Abstract:
Attention based deep learning methods have been in the limelight in the last years. But only recently, pure attention has been used in computer vision tasks. The resulting effort crystallized into a neural network architecture called Vision Transformer (ViT). In this thesis, we dive into the internals of ViT in order to get the advantage of its unique characteristics in cancer classification of pathological …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. David Wiesner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky