Radek Jančík

Bakalářská práce

On neural networks base study of radio galaxies

On neural networks base study of radio galaxies
Anotace:
Morfologie rádiových galaxií je ve vzájemném vztahu s vlastnostmi jejich fyzického prostředí, a je tedy velmi důležitá při studování vesmíru. V této práci představujeme konvoluční neuronovou síť, která automaticky klasifikuje snímky rádiových galaxií do tří kategorií: Fanaroff-Riley I (FR I), Fanaroff-Riley II (FR II) a Bent-tailed. Dále diskutujeme o vlastnostech našeho klasifikátoru, jeho úspěšnosti …více
Abstract:
The morphology of radio galaxies is correlated to characteristics of their physical environment and is therefore very important in the study of the Universe. In this thesis, we present a convolutional neural network that automatically classifies images of radio galaxies into three morphological categories: Fanaroff-Riley I (FR I), Fanaroff-Riley II (FR II), and Bent-tailed. We discuss the properties …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Petr Škoda, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Matematická informatika