Romana ŠNAJPERKOVÁ

Bakalářská práce

"Personální politika zaměstnavatelů a rodinná politika Ministerstva práce a sociálních věcí podporující sladění pracovního a rodinného života"

"Personnel policy of employers and family policy of Ministry of Labour and Social Affairs supporting work-life balance"
Anotace:
Bakalářská ráce se zabývá problematikou sladění pracovního a rodinného života v současné době a v kontextu českých zaměstnavatelů. Zmiňuje vývojna pracovním trhu a v rodinných soužitích v České republice po roce 1989. V návaznosti na aktuální demografickou situaci analyzuje podmínky těhotných zaměstnankyň ve vztahu k zaměstnavateli a průběh odchodu na mateřskou dovolenou. Dále popisuje opatření rodinné …více
Abstract:
Work deals with the questions of work-life balance in nowadays era end within czech employers. It mentions development on the labour market and in family cohabitations in Czech republic after year 1989. According to actual demografic situation the work analyses conditions of pregnant employees within their employers and process of going on maternity leave. It describes arrangements of family policy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 3. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Radka Michelová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠNAJPERKOVÁ, Romana. "Personální politika zaměstnavatelů a rodinná politika Ministerstva práce a sociálních věcí podporující sladění pracovního a rodinného života". Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 04. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická