Anna Průchová

Master's thesis

Makroekonomická analýza pomocí DSGE modelů

The Macroeconomic Analysis with DSGE Models
Anotácia:
Modely dynamické stochastické všeobecné rovnováhy jsou odvozeny z mikroekonomických vztahů a počítají s racionálním očekáváním subjektů při změně hospodářské politiky. Díky tomu jsou odolné vůči Lucasově kritice. DSGE modely jsou nejčastěji spojovány s modelem nové keynesiánské ekonomie. V této práci je představen základní model, který je tvořen dynamickou IS křivkou, Phillipsovou křivkou a pravidlem …viac
Abstract:
Dynamic stochastic general equilibrium models are derived from microeconomic principles and they retain the hypothesis of rational expectations under policy changes. Thus they are resistant to the Lucas critique. The DSGE model has become associated with new Keynesian thinking. The basic New Keynesian model is studied in this thesis. The three equations of this model are dynamic IS curve, Phillips …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2012
  • Vedúci: Jan Zouhar
  • Oponent: Tomáš Formánek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33400