Milan Bouda

Disertační práce

Bayesian Estimation of DSGE Models

Bayesovský odhad DSGE modelů
Anotace:
Disertační práce je věnována bayesovskému odhadu DSGE modelů. Nejprve je popsána historie DSGE modelů a jejich vývoj v České republice a ve světě. Celá jedna kapitola je věnována popisu ekonometrických metod a algoritmů používáných při specifikaci a odhadu DSGE modelů. Disertační práce obsahuje dvě empirické studie. První studie popisuje odvození nového keynesiánského DSGE modelu a jeho odhad pomocí …více
Abstract:
Thesis is dedicated to Bayesian Estimation of DSGE Models. Firstly, the history of DSGE modeling is outlined as well as development of this macroeconometric field in the Czech Republic and in the rest of the world. Secondly, the comprehensive DSGE framework is described in detail. It means that everyone is able to specify or estimate arbitrary DSGE model according to this framework. Thesis contains …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 11. 2014
  • Vedoucí: Václava Pánková
  • Oponent: Jan Kodera, Ladislav Lukáš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44733