Bc. Zdeněk Dvořák

Bakalářská práce

Vliv cytostatik na prostatické nádorové linie.

Effect of chemotherapeutic agents on prostate line cells
Anotace:
Tato bakalářská práce ověřila účinky běžně užívaných cytostatik (cisplatiny, 5 ̶Fluorouracilu a dacarbazinu) na normální a nádorové prostatické linie PNT1A, 22RV1 a PC3. Pro každou buněčnou linii a cytostatikum byly stanoveny hodnoty IC50 pomocí MTT testu. Bylo zjištěno, že ze vzrůstající dobou expozice vzrůstá cytostatický účinek cisplatiny a nejcitlivější buněčnou linii k tomuto působení je linie …více
Abstract:
This work verified the effects of commonly used chemotherapeutic agents (cisplatin, 5-Fluorouracil and dacarbazine) on normal and tumour prostate cell lines (PNT1A, PC3 and 22RV1). IC50 values were determined for all cell lines using the MTT method. It was found that cytostatic effect of cisplatin increases with the time of exposure. 5-Fluorouracil has been confirmed as cytotoxic drug and was observed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Michal Masařík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta