Mgr. Aneta Coufalová

Master's thesis

Analýza vztahů a souvislostí mezi vybranými aspekty rodinného prostředí a úzkostlivostí dětí středního školního věku

Analysis of causal relationships between selected aspects of the family environment and trait anxiety of middle school-age children
Abstract:
Cílem výzkumu, který má těžiště v kvantitativní metodologii, je analýza vztahů a souvislostí mezi vybranými aspekty rodinného prostředí a úzkostlivostí dětí středního školního věku. Důraz je kladen na subjektivní percepci aspektů rodinného prostředí samotnými dětmi. V rámci výzkumného šetření byl sledován i vztah mezi úzkostlivostí a objektivními charakteristikami rodinného prostředí, jako možnými …more
Abstract:
The purpose of this research grounded in quantitative methodology is the analysis of causal relationships and correlations between selected features of the family environment and trait anxiety exhibited by middle school age children. Much emphasis is placed on subjective perceptions of the family environment by the children themselves. Besides the main objective, this paper embraces other subsidiary …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 11. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 1. 2012
  • Supervisor: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta