Lucie Klíčníková

Bakalářská práce

Strach ze zesměšnění v adolescenci: souvislost s citovou vazbou, šikanou a úzkostností

The fear of being laughed at in adolescence: Relation to attachment, bullying and trait anxiety
Anotace:
Strach ze zesměšnění je poměrně nový konstrukt zachycující pocity úzkosti a obav v souvislosti se smíchem ostatních. Adolescence je pro svá vývojová specifika považována za nejcitlivější období pro vývoj tohoto strachu. Cílem prezentované práce bylo prověřit strach ze zesměšnění v souvislosti s citovou vazbou k rodičům, šikanou, úzkostností a počtem přátel v adolescenci. Data byla získávána prostřednictvím …více
Abstract:
The fear of being laughed at is a relatively new construct capturing feelings of anxiety and worries in relation to laugher. Adolescence is considered the most sensitive phase for the development of the fear. The aim of the present study was to investigate the fear of being laughed at in relation to parent-child attachment, bullying, trait anxiety and number of friends in adolescence. The data were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Petra Daňsová
  • Oponent: Mgr. Lenka Pivodová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií