Bc. Ondřej Machálek

Bakalářská práce

Sexism and Misogyny in Two and a Half Men

Sexism and Misogyny in Two and a Half Men
Anotace:
Tato bakalářská práce nabízí feministický pohled do populárního televizního seriálu Dva a půl chlapa. Hlavním účelem této práce je dokázat, že tento seriál je sexistický a misogynní, a to analýzou postav seriálu a poukázání na různé způsoby, kterými je sexismus a misogynie zobrazena těmito postavami. První část práce má za účel definovat oba klíčové pojmy, sexismus a misogynie, a také uvést různé způsoby …více
Abstract:
This bachelor thesis offers a feminist view into the popular television series Two and a Half Men. The main purpose of this paper is to prove that the show in question is sexist and misogynistic by analyzing the show’s characters and pointing out the different ways in which sexism and misogyny are portrayed in the show through its characters. The first part of the thesis defines the both key terms …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel
  • Oponent: Mgr. Eva Valentová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura