Bc. Lucie Doležalová

Diplomová práce

Genderové stereotypy v pedagogické komunikaci v mateřské škole

Gender stereotypes in pedagogic communication at nursery school
Anotace:
Magisterská diplomová práce se zabývá genderovými stereotypy, jejich podobou a výskytem v pedagogické komunikaci učitelek v mateřské škole. Práce je rozdělena do dvou základních částí. První, teoretická, se zaměřuje na přiblížení předškolního vzdělávání, kde je kladen důraz zvláště na objasnění významu skrytého kurikula ve vzdělávání. Velký prostor je dále věnován genderu, maskulinitě, feminitě a dalším …více
Abstract:
The diploma thesis deals with gender stereotypes, their form and appearance in pedagogic communication of teachers at nursery school. The diploma thesis is divided into two main parts. The first, theoretical part focuses on characteristics of nursery school education and puts emphasis especially on clarification of the meaning of hidden curriculum. A big part is devoted to gender, masculinity, feminity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta