Eva Jungmannová

Master's thesis

Arabské jaro a role Turecka

Arab Spring and the role of Turkey
Abstract:
Hlavním cílem této diplomové práce je analýza dopadů tzv. arabského jara na Turecko. Práce zkoumá důsledky vlny nepokojů a následných událostí, které se v arabských zemích odehrály od začátku roku 2011. Analyzován je zejména vliv těchto událostí na tureckou domácí a zahraniční politiku a pozici Turecka v rámci regionu Blízkého východu. V práci jsou nejprve vysvětleny základní pojmy, které jsou dále …more
Abstract:
The main aim of this diploma thesis is an analysis of the impacts of the Arab spring on Turkey. The thesis deals with the effects of the unrest wave and subsequent events that have taken place in Arab countries since the beginning of 2011. The analysis is particularly focused on the impact of these events on the Turkish domestic and foreign policy and the position of Turkey in the Middle East. In the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 3. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2013
  • Supervisor: Otakar Volenec
  • Reader: Jan Kochan

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/37894