Milan Varjan

Master's thesis

Oil in the Context of the U.S. Energy Security

Oil in the Context of the U.S. Energy Security
Abstract:
Ropa je najcennejším svetovým zdrojom energie, bez ktorého nemôže žiadna vysoko industrializovaná spoločnosť prežiť, a ktorého dostupnusť musí byť v prípade potreby zaručená vojensky. Táto práca prispieva k podpore tejto skutočnoti tým, že analyzuje úlohu ropy v procese zaistenia energetickej bezpečnosti v Spojených štátoch. Rámec zavádza koncept ropy v ekonomike a jej postavenie v zabezpečovaní energetickej …more
Abstract:
Oil is the world's most valuable energy resource without which no highly industrialized society can survive and whose availability must be guaranteed, if necessary by military. This thesis contributes to supporting this reality by analyzing the role of oil in the process of providing for the energy security in the United States. The framework introduces the concept of oil in the economy and its position …more
 

Keywords

Ropa USA Bezpečnosť

Keywords

Energy Oil USA
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 10. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2015
  • Supervisor: Radek Čajka
  • Reader: Josef Taušer

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44919

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod